Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


4 NumberEditor
A. Tuba ÖKSE ve Esma TORUN ÇELİK

Assistant Editor


Kocaeli Üniversitesi  2016 GÜZ

 | Cover  | Table of contents  | EditorialMelis Uzdurum Sera Yelözer  
Sosyal Karmaşıklık Kavramına Dair Ss, 1-16
In Regard to Concept of Social Complexity

Summary | Abstract | Full Text |

Sinan Vardar  
Erken Cumhuriyetin Yirmi Dördüncü Karesi: Ulus Devlete Geçiş Sürecinde Tarih, İdeoloji Ve Sinema Ss, 17-40
Filmstrip Of The Early Republican Period Of Turkey: Historical, Ideological And Cinematographic Interactions In The Process Of Political Change

Summary | Abstract | Full Text |

AYDIN EMANET  
Yukarı Dicle Havzasında Göçer Toplulukların Kullandığı Yeni Assur Kapları: Salat Tepe Örneği Ss, 41-60
The New Assyrian Pottery Used by The Nomadic Communities in the Upper Tigris Basin: The Example of Salat Tepe

Summary | Abstract | Full Text |

ilyas çetinkaya  
Sivas’ta Kırsal Yerleşimlerde Tahıl ve Saman Depolama Yöntemlerinin Etnoarkeolojik Değerlendirmesi Ss, 61-86
Ethnoarchological Evaluation of Cereals and Straw Storage Methods in Rural Settlements in Sivas

Summary | Abstract | Full Text |

Ebru Emine Oğuz  
The Impressions of the American Protestant Missionaries About Turkish People and its Minorıties In the Ottoman Empire and Ss, 87-103
Amerikalı Protestan Misyonerlerin Kocaeli ve Osmanlı İmparatorluğundaki Türkler ve Azınlıklara Dair İzlenimleri

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri