Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6 NumberEditor
Prof. Dr. A. Tuba Ökse - Doç.Dr. Esma Torun Çelik

Assistant Editor


Kocaeli  2017 GÜZ

 | Cover  | Table of contents  | EditorialGünay Karahan  
Nikomedialı Arrianus Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 1-14
An Evaluation on the Historical Work of Arrianus from Nicomedia
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

AYŞİN KONAK  
ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARDA ÇEVRESEL YAKLAŞIMLARIN TARİHÇESİ Ss, 15-38
HISTORY OF ENVIRONMENTAL APPROACHES IN ARCHEOLOGICAL STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Duygu Burus  
Şükufe Nihal’in Yazılarında Kadın Ss, 39-60
Woman in the Writings of Şükufe Nihal
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Ayşegül Yılmaz  
POZİTİVİST TARİH ANLAYIŞI VE OSMANLI AYDINI’NDA SERÜVENİ Ss, 61-90
THE POSITIVIST SENSE OF HİSTORY AND ITS ADVENTURE AMONG OTTOMAN INTELLECTUAL
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

TUĞÇE ERDOĞAN  
DEMOKRASİ SÜRECİNDE TÜRKİYE 27 MAYIS’TAN 12 MART’A Ss, 91-116
TURKEY İN THE PROCESS OF DEMOCRACY FROM 27 MAY TO 12 MARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

zekiye altıntaş  
İttihat ve Terakki’de Kadın Olgusu ve Selma Rıza Ss, 117-134
Women's Case and Selma Rıza in the Committee of Union and Progress
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe Çalık Ross  
Nicomedia, Capital of Tolerance, and an Attempted Translation of Galerius’ Edict of Toleration Ss, 135-145
Hoşgörü Başkenti Nikomedia ve Galerius’un Hoşgörü Fermanının Çeviri Denemesi
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri