Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 NumberEditor
Prof. Dr. A. Tuba ÖKSE- Doç.Dr. Esma TORUN ÇELİK

Assistant Editor


Kocaeli  2018 Bahar

 | Cover  | Table of contents  | Editorialnecdet aysal  
Yerel Tarih Araştırmalarına Işık Tutacak Bir Rapor: Türkiye’nin Sıhhî ve İctimaî Coğrafyası, Cebel-i Bereket (Osmaniye) Vilâyeti Ss, 1-28
Report to Keep Local History Investigations Light: Sanıtary and Socıal Geography of Turkey, Cebel-i Bereket (Osmaniye) Provınce

Summary | Abstract | Full Text |

Tuğtigin Şen  
AMERİKA, İSRAİL, TÜRKİYE VE ORTADOĞU’NUN YENİ DÖNÜM NOKTALARI Ss, 29-46
The New Turning Points of America, Israel, Turkey and Middle East

Summary | Abstract | Full Text |

Canan Toker -  
Başkent Tuşpa Çevresi Yerleşim Analizi Işığında Urartu Toplum Yapısı Ss, 47-72
Social Structure of Urartian According to Settlement Analysis Around Tuşpa

Summary | Abstract | Full Text |

elif gülbaş  
SARU RACİYE PARTİSİ’NİN KURULMASINDA ZAFAR HASSAN ’İN ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 73-88
A Evaluating on the Role of Zafar Hassan in the Establishing of the Saru Raciye Party

Summary | Abstract | Full Text |

Kemal Akkurt  
TÜRK KÜLTÜRÜNDE KILICIN KUTSALLIĞI - NEDENLER VE ÖRNEKLER- Ss, 89-104
The Sanctity of Sword In Turkish Culture -Reasons and Examples-

Summary | Abstract | Full Text |

zeyd siner  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ahmet Yaşar Ocak, Selçuklular Osmanlılar ve İslâm (Tespitler, Problemler, Öneriler) Ss, 105-114
Ahmet Yaşar Ocak,Seljuks, Ottomans and Islam(determinations, problems, suggestions)

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri