Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


8 NumberEditor
Prof. Dr. Ayşe Tuba Okse- Doç. Dr. Esma Torun Çelik

Assistant Editor


Kocaeli  Güz 2018

 | Cover  | Table of contents  | EditorialTevhide Özeser  
Hitit Toplumunda Büyü: Çeşitleri, Uygulama Alanları, Yöntemleri Ss, 1-23
Magic in the Hittite Society: Types, Areas, Methods

Summary | Abstract | Full Text |

Gülşen Erdal  
İzmit Sancağı’nda Milli Mücadele Dönemi’nde Kurulan İlk Türk Müzik Topluluğu “ İzmit Heveskâran Musiki Cemiyeti” Ss, 23-43
First Turkish Music Ensemble In Izmit During The National Struggle Period "Izmit Heveskâran Music Society”

Summary | Abstract | Full Text |

H. GİRAYCAN AYTAÇ  
Türkiye'de Müzik Müzeleri Ss, 43-63
Music Museum in Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

abdullah bakar  
Yusuf Has Hacib Ve Nizamülmülk’ e Göre Devlet İdaresinde Olmaması Gerekenler Ss, 43-77
Unwanted Traits Of Goverment According To Yusuf And Nizam

Summary | Abstract | Full Text |

Şilan Salbaş  
In period of the Georgian Queen Tamara with Relations in Anatolia Ss, 77-91
Gürcü Kraliçe Tamara Döneminde Anadolu ile İlişkiler

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri