Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9 NumberEditor
Prof. Dr. A. Tuba Ökse-Doç.Dr. Esma TORUN ÇELİK

Assistant Editor


KOCAELİ  Bahar 2019

 | Cover  | Table of contents  | EditorialKübra Karaköz  
Çivi Yazılı Kaynaklara Göre Eski Assur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu’da Demon İnancı Ss, 1-26
Demon Belief in Anatolia According to the Cuneiform Sources of the Old Assyrian Trade Colonies Period

Summary | Abstract | Full Text |

Zeynep AYDIN  
Cumhuriyet Dönemi Öncesi Köycü Söylemlerin Kuruluş Yıllarında Halkçılık İlkesine Dönüşüm Süreci: 1908-1923 Ss, 27-42


Summary | Abstract | Full Text |

Burak Dilgen  
ÇOCUK İMGESİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE İKTİDAR ÇOCUK İLİŞKİSİNDE EĞİTİMİN ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 43-60
AN EVALUATION ON THE ROLE OF EDUCATION IN CHILDREN'S IMPACT AND THE ROLE OF EDUCATION IN THE RELATIONSHIP OF THE CHILDREN

Summary | Abstract | Full Text |

Ergün TUR  
Ziya Gökalp’ın Çalışmalarında Kültür ve Medeniyet Ayrımı Ss, 61-74
Distinction of Culture and Civilization in Ziya Gökalp’s Works

Summary | Abstract | Full Text |

Özge Bayındır  
KOCAELİ TARİHİNE BİR KATKI RIFAT YÜCE’NİN 1940-1950 ARASI YURT GEZİLERİ Ss, 75-88
A contrıbution to Kocaeli History The River Tradition of The Rıfat Property Between 1940-1950

Summary | Abstract | Full Text |

Öztekin DÜZGÜN  
Türk Romanında İttihat ve Terakki Cemiyeti Ss, 89-104
The Committe of Union and Progress in Turkish Novel

Summary | Abstract | Full Text |

Muhammet Şeker  
Chih-chih Ch’an-yü’nün Siyasi Faaliyetlerine Dair Bir Değerlendirme Ss, 105-120
An Evaluation About Chih-chih Ch’an-yü’s Political Activities

Summary | Abstract | Full Text |

FATMA YILDIZ  
GELENEK-DİN-MODERNİZM BAĞLAMINDA ERDEM BAYAZIT Ss, 121-134
ERDEM BAYAZIT IN THE CONTEXT OF TRADITION-RELIEF-MODERNISM

Summary | Abstract | Full Text |

Büşra Kuşkan  
AKİS DERGİSİ’NE GÖRE DEMOKRAT PARTİ İKTİDARININ SON YILLARINDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ (1957-1960) Ss, 135-160
ACCORDİNG TO THE AKİS JOURNAL TURKISH-AMERICAN RELATIONS IN THE LAST YEARS OF DEMOCRATIC PARTY POWER (1957-1960)

Summary | Abstract | Full Text |

Remzi Ege Ersöz  
Hellenistik Dönem Kios Sikkeleri Ss, 161-190
Hellenistic Coinage of Cius

Summary | Abstract | Full Text |

Merve Köken  
Tanzimat Dönemi’nden Bir Mizah Gazetesi: Latife Ss, 191-210
A Humour newspaper from Tanzimat Period: Latife

Summary | Abstract | Full Text |

Ömer Faruk Demirkan -  
Hammer'in Hatıratı ve 1839'da Saray Tercümanlığından Uzaklaştırılması Ss, 211-218
Hammer’s memories and his dismissal from interpretership mission of the palace

Summary | Abstract | Full Text |

enes sayım  
İngiliz Bahriye Mektepleri Müfredatının İncelenmesi Ss, 219-242
The Investigation of England’s Naval College Curriculum

Summary | Abstract | Full Text |

Eray İspir  
DÖNEMLERİNE RADİKAL EĞİTİM ANLAYIŞLARI İLE DAMGA VURAN İKİ DEVLET ADAMI: FATİH SULTAN MEHMET VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Ss, 243-255
THE TWO STATESMEN THAT MARKED THEIR PERIOD WITH THEIR UNORTHODOX VIEW ON EDUCATION: MEHMET THE CONQUEROR AND MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri